Bittorrent Sync op je RPi: je eigen Dropbox

Doel 

Een Dropbox-style map maken die je kunt syncen met andere apparaten

Tutorial 

In de tutorial ga ik er van uit dat je Yaourt (en ook sudo) aan de praat hebt en dat je bent ingelogd via SSH als een normale gebruiker.

Installeer btsync en btsync-autoconfig uit de AUR, de laatste zorgt er voor dat er bij de eerste keer opstarten een
yaourt -Sy btsync btsync-autoconfig
Geeff je gebruikerswachtwoord, kies twee keer "n" als je gevraagd wordt of je de PKGBUILD en btsync.install wilt editten en twee keer "y" als gevraagd wordt of je wilt "continue building btsync" en "Continue installing btsync". Geeff je wachtwoord op nadat het package is gebouwd. Doe hetzelfde voor btsync-autoconfig.

Start btsync 1 keer op, dit moet als root maar je wilt wel dat het met de rechten van de huidige gebruiker opstart, typ:
sudo systemctl start btsync@gebruikersnaam
En sluit btsync meteen weer:
sudo systemctl stop btsync@gebruikersnaam
Er is nu een config file aangemaakt welke we aan onze wensen gaan aanpassen, typ:
nano ~/.config/btsync/btsync.conf
Geef je apparaat een naam die later zichbaar wordt voor andere apparaten waarmee je synct door "My Sync Device" aan te passen bij "device name"
"device_name": "RPi.nl.eu.org"
Je wilt ook een andere gebruikersnaam en wachtwoord dan standaard, verander:
"login" : "admin",
"password" : "password"
Save de file (ctrl-x, "y", enter).

Om btsync te laten werken moest ik eerst nog de map ~/.btsync maken:
mkdir ~/.btsync

Nu starten we Bittorrent Sync, typ:
sudo systemctl start btsync@gebruikersnaam
(Vervang gebruiker door je gebruikersnaam)
Op poort 8889 draait nu btsync, door door met je browser vanaf een andere computer naar het ip adres van je RPi te gaan kun je mappen toevoegen, in mijn geval ga ik naar:
http://192.168.1.3:8889
Er wordt gevraagd naar je gebruikersnaam en een wachtwoord, vul in wat je ook in de config file hebt gebruikt. Je komt op een pagina waar je mappen kunt toevoegen en secrets kunt aanmaken. Hoe het verder precies werkt wordt goed uitgelegd in het volgende filmpje:

Door dezelfde secrets aan mappen op verschillende computers te koppelen blijven mappen met elkaar gesynchroniseerd, net als bij Dropbox. Alleen staan je files nu niet ergens in de cloud maar op je eigen RPi, thuis en heb je in theorie onbeperkte opslag (bijvoorbeeld in de vorm van een externe schijf) tot je beschikking.